تحت آموزش مستقیم ( دبیرستانی - دانشگاهی و... )

ساخت وبلاگ
چکیده : شعرِ من ، شعرِ یزد ، شعر شما شت... با عنوان : لعنتی بخوانید :

 لعنتی ، بی پدر ، سگ هار است

خلق و خویش مثالِ یک مار است

گروه : کهن

نوع : تک بیت 

رده : هجویه

نام : لعنتی

شاعر : علیرضا آیت اللهی

تاریخ : تابستان 1343

مکان : باقی آباد یزد

شعر یزد از شاعر یزدی رواستشعر کهن ٫ تک بیت ، هجویه ٫ لعنتی ٫ علیرضا آیت اللهی ٫ تابستان 1343 ٫ باقی آباد یزد,...
ما را در سایت شعر یزد از شاعر یزدی رواست دنبال می کنید

نویسنده : علیرضا آیت اللهی بازدید : 270 تاريخ : جمعه 20 ارديبهشت 1392 ساعت: 10:55

چکیده : شعرِ من ، شعرِ یزد ، شعر شما شت... با عنوان : فروردین ماه گلها دنیا دارد تماشا بخوانید :

 

فروردین ماه گلها             دنیا دارد تماشا
اردی بهشت از سبزه       زیبا می گردد صحرا
خرداد آرد پیاپی              میوه های گوارا
 
تیر آرد با خود گرما           گرمک می گردد پیدا
مرداد از هندوانه               پر می شود همه جا
شهریور آید انگور             با خوشه های زیبا
 
مهر از انار وخندان          پر می شود درختان
آبان به وخربزه               پیدا شود فراوان
آذر کم کم می بارد           از ابر وتیر باران
 
دی پرتقال ولیمو            پیدا شود بهر سو
بهمن زبرف وسرما         یخ می زند سر ورو
اسفند آرد بنفشه              سبزه دمد لب جو
 
حتما" کسانی که هم سنٌ و سال من هستند یا بین 60 و 70 ساله اند این شعر زیبا را به یاد می آورند که در کتاب های پایه آموزش دبستانی هم شعر را به ما تدریس می کرد ، هم ماههای سال را و هم زیبائی و نشاط را : شعر کاربردی
یا
فریدون مهربان است          عزیز کودکان است
به نرمی میزند حرف          همیشه خوش زبان است
به هر جا کودکانند             فریدون در میان است
فریدون نیست ترسو           خودش یک پهلوان است
نمی گوید مگر راست          که حسنش در همان است
 که به خوبی مشخصه یک کودک خوب و بنابر این اخلاق را به ما می آموخت ...
آیا آموزشی که با هنر ، زیبائی ، نشاط و محتوای سازنده شخصیٌت مثبت و کارآ شروع شود ، جامعه و ملتی بهتر ، آزاده تر ، انسان تر ، و همجوش تر و ترقی خواه تر به وجود می آورد یا ؟
شعر یزد از شاعر یزدی رواستآموحتن شعر ، شعر کودک ، شعر کاربردی,...
ما را در سایت شعر یزد از شاعر یزدی رواست دنبال می کنید

نویسنده : علیرضا آیت اللهی بازدید : 675 تاريخ : دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت: 22:39

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :