خانه

55 متن مرتبط با «تک بیت شاه خوبان» نوشته شده است

« کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست »

 • شاعرانِ یزد اندر خواب ناز

 • گر آدمی چو ما همه باید به یک مرام

 • شعر من ، شعر یزد ، شعر شماست

 • عید ، عید است و مبارک بادت

 • سی سال من چه دیدم ؟

 • پیغمبری کوروش ! بیا !

 • محرٌم ؛ ماه حسینی

 • 25 مهر سالروز شهادت فرخی یزدی

 • عید سعید غدیر خم مبارک باد

 • میرزا محمد فرخی یزدی (3) امام زمان (عج)

 • میرزا محمد فرخی یزدی (2)

 • میرزا محمد فرخی یزدی (1) شعرهای نغز

 • وحشی بافقی و بی عدالتی در جامعه صفوی

 • بهار اجتماعی مکمل بهار طبیعت در شعر وحشی بافقی

 • نوروز ها در شعر وحشی بافقی

 • فقر و قناعت در یزد زمان زندگی وحشی بافقی

 • وحشی بافقی یزدی در ناحیه ی فقر و عالم صوفیگری

 • تعلق خاطر وحشی بافقی یزدی به اسلام ، تشیع و امام علی (ع)

 • دلبستگی و تعلق خاطر وحشی بافقی به ماوای اصلی خود ، شهر یزد ، با همه نامهربانی ها ....

 • رقابت های شعری و هجویه سرائی های وحشی بافقی یزدی

 • بهترین شعر های عاشقانه وحشی بافقی یزدی

 • فردوسی توسی ، جامعه و فرهنگ ایرانی

 • شوخی با مصلح الدین سعدی شیرازی و کمال الدین وحشی بافقی یزدی

 • آیا هفتصد و پنجاهمین سال تدوین گلستان سعدی ؟!

 • سعدی شیرازی و نساج یزدی اندر مقوله ی همٌت ، کار ، تولید و بهره وری

 • مشاعره در دوران کودکی و نوجوانی

 • و نمی فهمد او

 • گر وطن از آن توست پس چرا رها کردی ؟!!!

 • پشتک و وارو به نزد یار درمان می کند

 • پدرسوخته بیا پیشم

 • پذیرش حقیقی یک شعر در جامعه

 • داستان یک شعر (حیدر)

 • بلیٌه ای است که میر علم نخواهد ماند

 • شعر نو بهتر است یا شعر کهن ؟

 • اختناق ادبی در نظام شاهنشاهی

 • شعر کوششی یا به اصطلاح قدیم : شعر زورکی ( شعربافی محض )

 • انگبزه های اقتصادی و سیاسی در سرودن شعر

 • تک بیت ها ، یعنی بهترین بیت ها : شاه بیت ها ...

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

   گزیده مطالب

   تبلیغات

    خرید بک لینک

   مطالب دوستان

    '