خانه

72 متن مرتبط با «شعر٫ شاعر ٫ فصاحت ٫ بلاغت ٫ تعلیم ٫ تربیت ٫ تشویق ٫ تحریک ٫ پیام ٫ اثربخشی ٫» نوشته شده است

« کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست »

 • شاعرانِ یزد اندر خواب ناز

 • شعر من ، شعر یزد ، شعر شماست

 • هفتاد سالگی شاعر : علیرضا آیت اللهی

 • سی سال من چه دیدم ؟

 • میلاد پیامبر صلح و دوستی مبارک باد

 • عید سعید غدیر خم مبارک باد

 • به یاد شاعره ای اززبان فارسی : سیمین بهبهانی

 • میرزا محمد فرخی یزدی (3) امام زمان (عج)

 • میرزا محمد فرخی یزدی (1) شعرهای نغز

 • بازهم وحشی بافقی ، جههوری و عدالت

 • رهنمود وحشی بافقی یه سلطان در دادگری و عدالت گستری

 • وحشی بافقی و بی عدالتی در جامعه صفوی

 • پس محمد برای چه آمد ؟

 • اقتصاد ، کار و بهره وری در شعر وحشی بافقی

 • مناعت طبع یزدی وحشی بافقی

 • وحشی بافقی یزدی در ناحیه ی فقر و عالم صوفیگری

 • تعلق خاطر وحشی بافقی یزدی به اسلام ، تشیع و امام علی (ع)

 • دلبستگی و تعلق خاطر وحشی بافقی به ماوای اصلی خود ، شهر یزد ، با همه نامهربانی ها ....

 • رقابت های شعری و هجویه سرائی های وحشی بافقی یزدی

 • شوخی با مصلح الدین سعدی شیرازی و کمال الدین وحشی بافقی یزدی

 • آیا هفتصد و پنجاهمین سال تدوین گلستان سعدی ؟!

 • سعدی شیرازی و نساج یزدی اندر مقوله ی همٌت ، کار ، تولید و بهره وری

 • « لاادری » برای خواننده ی شعر یک مسئله است

 • مشاعره در دوران کودکی و نوجوانی

 • و نمی فهمد او

 • گر وطن از آن توست پس چرا رها کردی ؟!!!

 • من ؟ من ! من ، من .....

 • پشتک و وارو به نزد یار درمان می کند

 • پدرسوخته بیا پیشم

 • رنگ عشقم قرمز ، آسمانم آبی است

 • وای به وقتی که بگندد نمک

 • مرغ کاشان کور است

 • لب گشایم با زبان سرخ اناالحق مزید !

 • پذیرش حقیقی یک شعر در جامعه

 • دیرزمانی است که مانده ایم معطل

 • چشم بر آبی دور

 • به درختی که میوه اش مهر است

 • آنان که منفی اند

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

   گزیده مطالب

   تبلیغات

    خرید بک لینک

   مطالب دوستان

    '