پس محمد برای چه آمد ؟

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

امکانات وب

برچسب ها

 

پس محمد (ص) براي چه آمد ؟
اين كه نامش « محمد » است ؟ و يا
« عربي » حرف مي زده ست ؛ امٌا
نه ! 
« محمد » ، « عرب » و يا « قرآن »
هيچيك را بناي كار مدان
كه بنا بر كلام « حق » است ؛ و
روشي كه سلام و« اسلام » است
كِي سلامت شويم ما مردم ؟...
... و به اسلام ناب پيونديم ؟...
« حرف » يعني كه شعر و زيبائي
و « عمل » ؟ كار مردِ مردان است
و محمد نه آنكه شاعر بود
بلكه آنكه به خير آمر بود
گفت : پندار نيك مي بايد
گفت : گفتار نيك مي بايد
گفت : كردار نيك مي بايد
همه را او نگفت ، قبلا" بود 
و كلامي ز آنهمه نزدود
آنچه او گفت به عمل مي سُفت
چون رطب خورد عيبهاش نگفت
او نبود آنكه گفت و گفت ، و گفت
او نبود آنكه مغز امٌت رُفت
او نبود آنكه مغز ملٌت رُفت
او نبود ، و نبود
« بود » ، و « بود » ...
نویسنده : علیرضا آیت اللهی بازدید : 323 تاريخ : شنبه 28 دی 1392 ساعت: 23:01