بهار اجتماعی مکمل بهار طبیعت در شعر وحشی بافقی

ساخت وبلاگ
چکیده : وحشی بافقی : بهار اجتماعی لازمه ی بهره مندی از بهار طبیعی برخی می پرسند چرا در باره وحش... با عنوان : بهار اجتماعی مکمل بهار طبیعت در شعر وحشی بافقی بخوانید :
 

وحشی بافقی : بهار اجتماعی لازمه ی بهره مندی از بهار طبیعی

برخی می پرسند چرا در باره وحشی بافقی می نویسم در صورتی كه یك « ادیب » نیستم ؟ پاسخ این است كه به این دلیل این یادداشت ها را در این سایت می آورم كه وحشی بافقی برخاسته از مردم وفرهنگ زمان خود  و بنابر این معرف فرهنگ خطه یزد ، به ویژه شهرهای یزد ، بافق و تفت ، و تقریبا" تمام ایران دوره اولیه حكومت صفویان است كه از مهم ترین ریشه های فرهنگ مردم كنونی ایران ، به ویژه جنوب كویر مركزی است . لقب ادیب مرا به یاد مرحوم عمویم حاج میرزا كاظم آیت اللهی « ادیب یزدی» انداخت ؛ و توضیح فلسفه این یادداشت ها به یاد مرحوم دكتر غلامحسین صدیقی پایه گذار مطالعات « اجتماعیات در ادبیات » كه به پیشنهاد مرحوم دكتر محمور روح الامینی در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تدریس می شد . درود به روان پاك این هرسه كه هركدامشان به گردن این پژوهشگر حق و حقوقی داشته اند و دارند .

بهار اجتماعی لازمه بهره مندی از بهار طبیعت

عدم امنیت و عدم عدالت اجتماعی و به طوركلی عدالت ، جائی برای بهره بری لازم از نوروز و طبیعت و بهار آن نمی نهاده است و این همه ، تحت عنوان ظلم ، بیداد ، یا نظیر آنها ، بارها در اشعار وحشی بافقی آمده اند :

گل چیست اگر دل ز غم آزاد نباشد

از گل چه گشاید چو دلی شادنباشد

خواهم كه زبیداد تو فریاد برآرم

چندان كه دگر طاقت فریاد نباشد (1)

جای دیگری می سراید :

جائی هنوز نیست به ذوق دیار عشق

هرچند ظلم هست و ستم هست و داد نیست .

یا فراتر از آن :

بیداد كنی پیشه و چون از تو كنم داد

زارم بكشی كز كه ستمكارتر م من ؟

و نهایتا" :

سركندن و انداختنش را چه توان گفت

مرغی كه نه آبی طلبیده است و نه دانه !

----------------------------------

 (1) و بعد ها و در استمرار همین معضل اجتماعی و مبارزه نخبگان جامعه با آن ، فرخی یزدی ، وی نیز برخاسته ازهمان خطه زندگی وحشی بافقی ، سروده است :

سوگواران را مجال بازدید و دید نیست

باز گرد ای عید از زندان كه ما را عید نیست

گفتن لفظ « مباركباد » طوطی در قفس

شاهد آئینه دل داند كه جز تقلید نیست

عید نوروزی كه از بیداد ضحٌاكی عزا است

هركه شادی می كند از دوده جمشید نیست


10 فروردین 1390


 

شعر یزد از شاعر یزدی رواست...
ما را در سایت شعر یزد از شاعر یزدی رواست دنبال می کنید

نویسنده : علیرضا آیت اللهی بازدید : 329 تاريخ : جمعه 11 بهمن 1392 ساعت: 0:50

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :