مناعت طبع یزدی وحشی بافقی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مناعت طبع یزدی
وحشی بافقی ، حتی از نظر زادگاه ، از خطه یزد است . اما مهمتر از همه این است كه ساكن شهر یزد است ،شاعر شهر یزد است و خواه نا خواه فضای شهری را مجسم می كند كه مردمانی هم اصیل و هم كثیر داشته است ؛ و وی تا حدود بسیار زیادی نماینده چنین مردمی ، یا در واقع خصایل ، اخلاق و فرهنگ چنین مردمی است وقتی می سراید :
جرعه پیر خرابات بر آن رند حرام
كه به پیش دگری دست تمنا ببرد
ادبای نكته سنج ایران به خوبی تشریح كرده اند كه « تمنا » یعنی منٌت كشیدن و این منت كشی یابر حسب زیاده خواهی و طمع است و یا اجبارا" از روی نیاز صورت می گیرد . شاعری همسایه گفته است :
دست طمع كه پیش كسان می كنی دراز
پل بسته ای كه بگذری ازآبروی خویش
اما وحشی و همشهریان وحشی حتی دست دراز كردن برای رفع حاجت را نیز نمی پسندند . دست نیاز پیش دیگران دراز نمی كنند ؛ و اگر نیازی ببینند از خود خالق می خواهند نه از مخلوقات وی . اتفاقا" « دارالعباده » بودن یزد نیز از همین خصلت توسل و توكلشان ناشی شده است و نه چندان از این كه مثلا" كار و فعالیتشان را تعطیل كرده باشند و منحصرا" به عبادت خدا مشغول شده باشند ........
دومصراع از وحشی بافقی بسیار شهره شده اند :
« به سبزی سر خوان كسی نیارم دست »
 و به خصوص :
« اگر خواهی كه خود را خوار سازی عرض حاجت كن »
در بندی از یكی از ترجیع بند های خود هم عارفانه از ناداری خود سخن می گوید و هم مناعت طبع و استغنای خود را جلا می بخشد .
المنت لله كه ندارم زر و سیمی
كزبخل،خسیسی شوم ، از حرص لئیمی
شغلی نه كه تا غیر برد مائده خلد
باید ز پی جان خود افروخت جحیمی
نه عامل دیوان و نه پا در گل زندان
نی بسته ء امیدی و نی خسته ء بیمی
مائیم و همین حلقی و پوشیدن دلقی
یك گوشه نان بس بود و پاره گلیمی
بهر شكمی كاوست پی مزبله مزدور
دریوزه هر سفله بود عیب عظیمی
زآنجا كه بود سیری چشم و دل قانع
ده روزه بسازم نه به قرصی كه به نیمی
گر روح غذا گیرد از آن باده كه ما راست
صدسال توانزیست به تحریك نسیمی
ما گوشه نشینان خرابات الستیم
تا بوی میی هست در این بادیه مستیم
درفكریٌه وحشی بافقی ، معنویات بر مادیٌات ، فرهنگ بر اقتصاد ، و شغل فرهنگی بر شغل اداری و سایر مشاغلی كه مستلزم بندگی هستند ... ارجحیٌت می یابد ؛ و این همان ادامه شیوه فكری دوران قبل از حكومت صفویان نزد اهل علم و ادب ایران و از آنجمله اهل فرهنگ یزد است كه در یادداشت های بعدی به آن خواهیم پرداخت ، انشاء الله

دوشنبه 22 شهریور 1389 . تهران 

...
نویسنده : علیرضا آیت اللهی بازدید : 223 تاريخ : پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت: 14:29

آرشیو مطالب

لینک دوستان

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :